ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.ΕΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ: 999872110 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 29 ΤΚ 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 4595801000
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103242020
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.mno2001.gr
E-MAIL: vpapan@gmail.com
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50530/01/Β/01/745


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ :